Visade sexfilm på en fest – grovt förtal

Visade sexfilm på en fest – grovt förtal

En man hade spelat in sig själv och en kvinna när de hade sex och denna film visade han för fyra vänner under en fest. Tingsrätten konstaterade att den som visar en enskild person på film får anses lämna de uppgifter om personen ifråga som filmen förmedlar. Enligt tingsrättens uppfattning gav kvinnan på filmen intryck av att inte ha något emot att filmsekvenserna visades för andra. Tingsrätten ansåg att filmen förmedlade en nedsättande bild av kvinnan och att mannen, genom att visa filmen för andra, har utsatt henne för deras missaktning. Då uppgifterna var mycket integritetskränkande för kvinnan och då i övrigt ägnade att medföra allvarligt skada för henne dömdes mannen för grovt förtal. Påföljden bestämdes till dagsböter om totalt 5 000 kr och kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 15 000 kr.