12-årings vilja beaktas inte eftersom pappan hade kraftigt inflytande över pojken

12-årings vilja beaktas inte eftersom pappan hade kraftigt inflytande över pojken

En mamma ansökte om verkställighet av tingsrättens dom som hade fastställt att sonen skulle ha sitt boende hos henne. Pappan hävdade att det var emot sonens uttryckliga vilja att flytta över till mamman.

Mamman hävdade att sonen, trots att han hade fyllt 12 år, inte kunde fatta ens relativt enkla beslut i andra sammanhang och att han därför inte kunde förväntas vara så mogen att han kunde fatta beslut om hos vilken av föräldrarna han skulle bo.

Tingsrätten beslutade att pojkens vilja skulle beaktas och det faktum att han motsatte sig en överflyttning utgjorde hinder för verkställighet.

Hovrätten fann att pojkens vilja visserligen ska respekteras men av utredningen framgick att pojken ville bo hos sin pappa men att han saknade båda sina föräldrar. Hovrätten fann också att det inte heller kunde uteslutas att pojken hade färgats av föräldrarnas konflikt. Hovrätten fann således att det med hänsyn till barnets bästa var nödvändigt att förordna om verkställighet. Pappan förelades därför att verkställandet skulle förenas med vite om 5 000 kr per överlämningstillfälle.