Verkställighet

En pappa fick i juni 2014 ensam vårdnad om sin son, född 2007. Mamman vägrade att lämna över pojken till pappan varför han ansökte om verkställighet nästan ett år senare. Mamma uppgav att hon ansåg att det fanns hinder mot verkställighet. Tingsrätten beslutade att verkställighet...

En pappa ansökte om verkställighet av tingsrättens dom om umgänge och yrkade att mamman skulle förpliktigas att vid vite lämna ut den 13-årige sonen och den 10-åriga dottern. Mamman hävdade att barnen inte ville träffa sin pappa och att de grät inför umgängestillfällena med honom....

Loading new posts...
No more posts