15-årings vilja ska gälla

15-årings vilja ska gälla

Mamman till en 15-årig flicka stämde flickans pappa därför att hon ville ha ensam vårdnad om barnet. Mamman hävdade att hon vid ett tillfälle sett när pappan förgrep sig sexuellt på flickan men hon hade då valt att inte polisanmäla händelsen. Domstolen fann i och för sig inte att pappan hade utsatt vare sig mamman eller dottern för några allvarligare kränkningar men domstolen fann att föräldrarna inte kunde samarbeta i frågor som rörde flickan. Flickan uppgav tydligt att hon var besviken på sin pappas beteende i samband med föräldrarnas skilsmässa och att hon ville att hennes mamma skulle ha ensam vårdnad om henne. Domstolen fann att det var förenat med flickans bästa att mamman anförtroddes vårdnaden om henne med påpekade att det var viktigt att mamman möjliggjorde möten mellan dottern och pappan.