Vårdnad om barn

Pappan hade i ett tidigare mål anförtrotts ensam vårdnad om två pojkar födda 2000 och 2001. Mamman stämde igen och yrkade att hon skulle anförtros vårdnaden om barnen pga att pappan inte gav henne någon information om dem, vare sig om deras hälsa eller om...

Föräldrarna till åtta barn tvistade om vårdnaden om barnen. Två av barnen, 17 och 16 år gamla, bodde hos mamman och de andra sex, mellan 9-15 år, bodde hos pappan. Mamman hävdade att pappan påverkade de sex barnen som bodde hos honom och förhindrade dem...

Hovrätten konstaterade att föräldrarnas kommunikation och samarbete runt barnet var så bristfälligt att det inte kunde anses att gemensam vårdnad var förenligt med barnets bästa. Det kunde också fastställas att mamman hade motarbetat barnets umgänge med pappan och att hon hade en negativ syn på...

Föräldrarna till en idag åttaårig pojke tvistade om vårdnaden om honom. Tingsrätten bestämde att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad och att pojken skulle bo i sin invanda hemmiljö hos mamman och ha rätt till umgänge med pappan. Domen överklagades och hovrätten fann att mamman, efter tingsrättens...

En mamma yrkade ensam vårdnad om sina barn som idag är åtta och tio år gamla. Grunden för hennes yrkande var att hon inte kunde samarbeta med pappan pga det sätt som han hade behandlat henne på under den tid de levde ihop. Mamman hade...

En mamma till en sjuårig son yrkade ensam vårdnad om barnet. Som grund för sin talan hävdade hon att pappan var olämplig som vårdnadshavare därför att han förgripit sig sexuellt på sonen samt att han motsatte sig att sonen skulle få behandling på BUP. Övergreppen...

Båda föräldrarna till en nio-årig pojke ville ha ensam vårdnad om honom. Båda föräldrarna anklagade varandra för att vara olämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten beslutade att pappan skulle få ensam vårdnad därför att de ansåg att mamman motarbetade ett fungerande umgänge mellan pappan och pojken och därför...

Föräldrarna separerade 2011 och mamman tog den gemensamma 12-åriga sonen med sig och flyttade. Föräldrarna hade en svår konflikt sinsemellan. Kontakten mellan pojken och pappan upphörde helt. Mamman hävdade att pappan hade misshandlat både henne och sonen. Pappan förnekade att han skulle ha misshandlat dem. Förundersökningen...

Båda föräldrarna till tre pojkar, 16, 14 och 10 år gamla yrkade i första hand ensam vårdnad om barnen och i andra hand att barnens boende. Mamman hävdade att pappan hade utsatt både henne och barnen för våld. Under rättegången framkom att både 16-åringen och...

När föräldrarna separerade flyttade mamman ut och dottern bodde inledningsvis hos pappan. Efter en tid hämtade mamman barnet på dagis och därefter upphörde nästan barnets kontakt helt med pappan. Föräldrarna hade nästan ingen kontakt med varandra pga mycket svåra samarbetsproblem. Tingsrätten beslutade, interimistiskt, att mamman...

Loading new posts...
No more posts