16-årings vilja är avgörande

16-årings vilja är avgörande

En 16-årig pojke har bott med sin pappa sedan föräldrarna separerade för fyra år sedan. Pappan har också haft ensam vårdnad om honom sedan två år tillbaka. Mamman har ensam vårdnad om de två yngre syskonen.

Det har funnits brister i pappans omsorg om sonen. Bl a har pojkens boendemiljö inte varit tillfredsställande, han har fått klara sig ganska mycket själv när pappan arbetat på annan ort, pojkens ADHD-medicinering har inte fungerat så bra och gett honom biverkningar. Vidare har pojken uppvisat ett ”normbrytande” beteende och hans skolgång har försämrats alltsedan pappan fick ensam vårdnad om honom.

Trots dessa brister har tingsrätten bedömt att det är förenat med pojkens bästa att pappan har fortsatt vårdnad om honom. Pojken har klart och tydligt uttryckt att han inte vill bo hos sin mamma och att han vill att hans pappa ska ha fortsatt ensam vårdnad om honom och tingsrätten ansåg att pojkens egen vilja, med hänsyn till hans ålder och mognad, måste respekteras.