Äktenskapskontrakt med brudpenning (mahr) ska tolkas enligt iransk lag

Äktenskapskontrakt med brudpenning (mahr) ska tolkas enligt iransk lag

En kvinna och en man gifte sig i Iran 2006 och kom överens om att brudgåvan bl a skulle uppgå till 700 guldmynt. Efter bröllopet flyttade mannen till kvinnan som redan bodde i Sverige. 2008 skilde de sig och kvinnan yrkade att mannen skulle betala värdet av de 700 guldmynten i svenska kronor till henne. Efter en lång juridisk utläggning konstaterade hovrätten att enligt lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden kan makarna avtala om vilket lands lag som ska vara tillämplig. Hovrätten fann vidare att i äktenskapskontraktet fanns en rad olika villkor och administrativa tillvägagångssätt som hänvisade till iransk lag. Äktenskapet hade vidare ingåtts i Iran enligt iranska lagar och traditioner. Med ledning av dessa omständigheter fann hovrätten att äktenskapskontraktet måste anses innefatta ett avtal om att iransk lag ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden.