Ännu en mamma förlorar vårdnaden då hon inte lämnar ut barnet för umgänge

Ännu en mamma förlorar vårdnaden då hon inte lämnar ut barnet för umgänge

När föräldrarna separerade flyttade mamman ut och dottern bodde inledningsvis hos pappan. Efter en tid hämtade mamman barnet på dagis och därefter upphörde nästan barnets kontakt helt med pappan. Föräldrarna hade nästan ingen kontakt med varandra pga mycket svåra samarbetsproblem. Tingsrätten beslutade, interimistiskt, att mamman skulle anförtros ensam vårdnad men förelades vid vite att lämna ut barnet till pappan för ett omfattande umgänge. Tingsrätten beslutade även om umgängesstöd och medlare. Umgänget fungerade dock inte.

Mamman hävdade att barnet inte ville träffa sin pappa och att det inte var mycket hon kunde göra åt det. Pappan hävdade att det var mammans avoga inställning till honom som smittade av sig på flickan. Vissa vittnen styrkte att det var mammans avoga inställning till pappan som gjorde att flickan inte ville träffa honom och att mamman inte försökte göra situationen bättre utan att hon snarare försämrade den.

Tingsrätten fastställde att pappan skulle anförtros ensam vårdnad om barnet, trots att det ”antagligen inledningsvis skulle vara svårt för dottern” men att det i längden skulle säkerställa att dottern i framtiden skulle få tillgång till båda föräldrarna.

Mamman överklagade till hovrätten som återigen fastslog att det berodde på mamman att umgänge med pappan inte hade fungerat och beslutade att pappan omedelbart skulle anförtros ensam vårdnad och förelade mamman vid vite om 10 000 kr att överlämna dottern till pappan.