Barnäktenskap i Sverige

Barnäktenskap i Sverige

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011, har ändringar som rör barnäktenskap gjorts äktenskapsbalken.

För att ingå äktenskap i Sverige är huvudregeln att man ska vara 18 år eller äldre. Tidigare har barn kunnat få dispens för att gifta sig i Sverige, men den möjligheten har nu tagits nu bort helt och hållet.

Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap har begränsats ytterligare. Huvudregeln är att om ett äktenskap är giltigt i det land där det ingicks så ska äktenskapet också anses giltigt i Sverige. Enligt den tidigare lagen erkändes barnäktenskap om det fanns särskilda skäl. Enligt den nya lagen ska sådana äktenskap erkännas endast om det finns synnerliga skäl.

Exempel på fall som kan betraktas som synnerliga skäl är då den underåriga, av något skäl, inte kan få uppehållstillstånd i Sverige om inte äktenskapet erkänns. En sådan omständighet som att ett barn har fötts inom äktenskapet ska inte ses som ett skäl att godkänna äktenskapet.