Bilresor och fler dagar på förskolan var inte förenat med barnets bästa

Bilresor och fler dagar på förskolan var inte förenat med barnets bästa

När föräldrarna till en liten flicka separerade kom de överens om att ha fortsatt gemensam vårdnad, att flickan skulle bo hos mamman och ha umgänge med pappan varannan vecka från torsdag till måndag. Efter en tid ville pappan ha växelvis boende för att få mera vardagsumgänge med barnet.

Domstolen konstaterade att båda föräldrarna var goda och resursstarka föräldrar men att det 4-åriga barnet inte skulle få det bättre om hon bodde växelvis hos föräldrarna. Domstolen motiverade detta med att barnet skulle bli tvungen att åka bil till och från förskolan de veckor som hon skulle bo hos sin pappa. Bilresan mellan pappans hem och förskolan tog ca 15 minuter. Ytterligare argument som domstolen tog hänsyn till var att mamman var ledig vissa vardagar och att hon då var hemma med flickan. Om flickan bodde hos pappan varannan vecka så skulle det innebära att flickan skulle gå på förskolan även de dagar då mamman var ledig. Med hänsyn till dessa argument ansåg således domstolen att barnet skulle fortsätta att bo hos mamman och ha samma umgänge som tidigare med pappan.