Barns boende

Föräldrarna till en åtta-årig pojke tvistade om vem av dem pojken skulle bo hos. Pojken hade under största delen av sitt liv bott hos mamman och då kontinuitet befanns vara av stor betydelse beslutade tingsrätten att pojken även i fortsättningen skulle bo hos henne. Hovrätten däremot,...

Föräldrarna till en tioårig flicka tvistade om hos vem flickan skulle bo. Mamman skulle flytta från den stad där flickan var uppväxt och till mammans fördel talade att flickan hade bott med sin mamma mer än hos sin pappa. Flickan ville dock bo kvar i...

Två föräldrar tvistade om var dottern skulle bo. Flickan hade, efter föräldrarnas separation, bott växelvis hos dem. Enligt tingsrättens interimistiska beslut bodde flickan stadigvarande hos pappan. Mamman hävdade att det var förenat med flickans bästa att bo med henne eftersom flickan hade en hörselnedsättning och...

Återigen har en förälder, mamman i detta fall, fått barnets boende då hon ansågs vara den som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge mellan sonen och fadern, samt att hon ansågs ha bättre förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Barnet...

Ofta finner domstolar i vårdnads-och boendetvister att båda föräldrarna är lika bra och att båda är lämpliga föräldrar. Domstolen måste försöka bedöma vem av föräldrarna som ändå ”är mer lämplig än den andra som vårdnadshavare/boendeförälder” I ett fall hade mamman redan flyttat till annan ort med...

Se advokat Barbro Sjöqvists text om barns boende på SKR:s hemsida http://www.kvinnojouren.se/fakta/lagochratt/barns-boende...

När domstolar ska bestämma hos vilken förälder barn ska bo hos ska domstolen endast ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Tingsrätten hade i detta fall bestämt att flickan skulle bo växelvis hos föräldrarna men hovrätten ändrade tingsrättens dom och fastställde att den...

Loading new posts...
No more posts