Borttappat testamente gäller

Borttappat testamente gäller

En kvinna hade 1993 upprättat ett testamente som bl a innebar att hennes son skulle tilldelas 44 % av hennes kvarlåtenskap. När kvinnan avled kunde testamentet inte hittas och den boutredningsman som fått uppdrag att upprätta arvskiftet beslutade att hänsyn inte skulle tas till testamentet eftersom det inte hade presenterats i original.

Testamentet klandrades och bl a sonen yrkade att testamentet skulle gälla eftersom det inte hade återkallats av modern.

Tingsrätten konstaterade att kvinnan verkligen hade upprätta ett testamente med det innehåll som sonen hävdade. Man kunde konstatera det förhöll sig å det sättet genom vittnesuppgifter från bl a jurister som hade bevittnat testamentet och dödsboets kontaktperson. Tingsrätten konstaterade också att själva testamentet inte är ”bärare” av testamentstagarnas anspråk utan att testamentet gäller även om handlingen skulle komma bort av misstag.

Tingsrätten fastslog således att testamentet skulle gälla trots att det inte kunde hittas i original.