Testamente

En man hade skrivit ett testamente i vilket han testamenterade väldigt mycket pengar till döttrarna till den kvinna som han hade haft ett långvarigt förhållande med. Han hade haft ett mycket gott förhållande med döttrarna och betraktade dem som sina styvdöttrar. Efter hans död återfanns bara...

När en make (make A) avlider ärver den andra maken (make B) make A:s kvarlåtenskap, (förutsatt att det inte finns något testamente eller särkullbarn), med ”fri förfoganderätt”. Det innebär, kortfattat, att när make B avlider ska hälften av make B:s tillgångar anses härröra från make...

En kvinna hade 1993 upprättat ett testamente som bl a innebar att hennes son skulle tilldelas 44 % av hennes kvarlåtenskap. När kvinnan avled kunde testamentet inte hittas och den boutredningsman som fått uppdrag att upprätta arvskiftet beslutade att hänsyn inte skulle tas till testamentet...

Loading new posts...
No more posts