Regler om barnbidrag och flerbarnstillägg ändras den 1 mars 2014

Regler om barnbidrag och flerbarnstillägg ändras den 1 mars 2014

Med hänsyn till jämställdhetsperspektivet och föräldrarnas förutsättningar för att samarbeta och ta gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen ändras reglerna för barnbidrag och flerbarnstillägg.

Från den 1 mars 2014 ser reglerna ut så här:

När föräldrar har gemensam vårdnad om barnen ska pengarna betalas ut automatiskt med hälften var till föräldrarna utan att föräldrarna behöver anmäla det till försäkringskassan. Om föräldrarna är överens om att pengarna ska betalas ut bara till den ena föräldern så kan de göra en gemensam anmälan om detta till försäkringskassan som därefter bara betalar ut den angivna föräldern.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och barnen bor varaktigt hos den ena föräldern betalas barnbidraget till boendeföräldern om hen har gjort en anmälan om det.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och de bor växelvis hos föräldrarna kommer pengarna att betalas ut med hälften var till föräldrarna om någon av dem gör en anmälan till försäkringskassan.

Om föräldrarna inte är överens om att barnen bor växelvis hos dem ska försäkringskassan betala ut pengarna till den som gör det sannolikt att barnen bor växelvis. Det är således försäkringskassan som ska avgöra om barnen bor växelvis på den bevisning som respektive förälder skickar in.

Föräldrar som har två eller flera barn har rätt till flerbarnstillägg. I de flesta fall behöver föräldrarna inte göra någon särskild anmälan för att få flerbarnstillägg utbetalat med hälften var. I vissa fall måste dock anmälan göras till försäkringskassan för att flerbarnstillägget ska betalas ut till båda föräldrarna t ex då två personer som bor tillsammans och som får barnbidrag för egna, inte gemensamma barn.