Skadestånd

En man dömdes av tingsrätten för bl a grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och misshandel av sin sambo. I domen angavs kvinnans sekretesskyddade adress, varför kvinnan var tvungen att flytta. Kvinna begärde skadestånd av tingsrätten. Hon begärde 10 000 kr avseende flyttkostnader och 20 000 kr för...

En man dömdes i tingsrätten till sex års fängelse för grovt sexuellt utnyttjade av underårig samt sexuellt övergrepp mot barn. Han hade förgripit sig på sina två döttrar och sin styvdotter. I tingsrätten tillerkändes flickorna 430 000 kr, 380 000 kr och 205 000 kr...

Loading new posts...
No more posts