Får inte skadestånd för terapi

Får inte skadestånd för terapi

En man dömdes i tingsrätten till sex års fängelse för grovt sexuellt utnyttjade av underårig samt sexuellt övergrepp mot barn. Han hade förgripit sig på sina två döttrar och sin styvdotter. I tingsrätten tillerkändes flickorna 430 000 kr, 380 000 kr och 205 000 kr i skadestånd. Hovrätten ansåg dock att kränkningsersättningen var för hög och att den yrkade ersättningen för framtida terapi inte var styrkt för alla tre flickorna. Skadeståndet sattes ner till 300 000 kr, 250 000 kr och 175 000 kr.

Det är märkligt att hovrätten sänker skadeståndet särskilt vad gäller terapikostnader. Enligt min uppfattning behöver alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp gå i terapi för att bearbeta sina traumata och det torde vara självklart att alla borde få ersättning för framtida terapikostnader!