Kvinna får skadestånd för röjd sekretesskyddad adress

Kvinna får skadestånd för röjd sekretesskyddad adress

En man dömdes av tingsrätten för bl a grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och misshandel av sin sambo. I domen angavs kvinnans sekretesskyddade adress, varför kvinnan var tvungen att flytta.

Kvinna begärde skadestånd av tingsrätten. Hon begärde 10 000 kr avseende flyttkostnader och 20 000 kr för ideell skada. Tingsrätten fann att hon hade rätt till detta skadestånd och även JK (Justitiekanslern) delade den inställningen. JK motiverade sin ståndpunkt med att tingsrätten inte hade gjort en sekretessprövning och även för att tingsrätten brutit mot tystnadsplikten.