Samlag med avkomling

En pappa dömdes för ”samlag med avkomling” till sex månaders fängelse. Pappan och dottern hade haft ytterst sporadisk kontakt under dotterns uppväxt men under det senaste året hade de haft telefonkontakt och även träffats vid ett tillfälle. Inför höstlovet bestämde de att dottern för första...

En pappa erkände en stor del av omständigheterna och domstolen fann därför att flickans berättelse kunde ligga till grund för en fällande dom. Pappan hade under en tidsperiod om cirka fyra år våldtagit dottern, analt och vaginalt, gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn...

Loading new posts...
No more posts