Över hundra övergrepp på sin egen dotter

Över hundra övergrepp på sin egen dotter

En pappa erkände en stor del av omständigheterna och domstolen fann därför att flickans berättelse kunde ligga till grund för en fällande dom. Pappan hade under en tidsperiod om cirka fyra år våldtagit dottern, analt och vaginalt, gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn och samlag med avkomling. Pappan var flickans enda vårdnadshavare och då övergreppen hade skett i sådan miljö där flickan borde ha kunnat känna sig trygg så dömdes pappan till fem års fängelse och flickan tillerkändes ett skadestånd om 340 000 kr.