Pappa döms för att ha genomfört samlag med sin vuxna dotter

Pappa döms för att ha genomfört samlag med sin vuxna dotter

En pappa dömdes för ”samlag med avkomling” till sex månaders fängelse. Pappan och dottern hade haft ytterst sporadisk kontakt under dotterns uppväxt men under det senaste året hade de haft telefonkontakt och även träffats vid ett tillfälle. Inför höstlovet bestämde de att dottern för första gången skulle komma hem till pappan och vistas med honom under lovet.

Pappan erkände att han hade tagit dottern på brösten och att de ”hade kyssts”. Dottern berättade utförligt om alla sexuella handlingar som pappan hade utsatt henne för. De sexuella handlingarna hade i och för sig varit ”frivilliga” från dotterns sida, inget våld hade förekommit, men dottern uppgav att hon inte vågade säga något för att hon hade hört att pappan kunde bli arg och våldsam. Domstolen bedömde hennes berättelse som trovärdig.

Trots att ord stod mot ord dömdes pappan för brottet, delvis därför att han under ett polisförhör hade uppgett att han ”möjligtvis hade varit inne lite i henne”.

Domstolen fann att dottern hade varit relativt ung (dock över 18 år), mått psykiskt dåligt och att hon hade befunnit sig i underläge. Domstolen fann också att det var styrkt att pappan hade genomfört flera samlag och att han måste ha insett att det skulle innebära en känslomässig påfrestning för dottern. Dottern tillerkändes 60 000 kr i skadestånd.