Sexuellt tvång

För knappt två veckor sedan skrev jag om en man som gjort en ”otrohetskontroll” på sin partner genom att sticka in sina fingrar i underlivet på henne. Det bedömdes som olaga tvång. Nu har en annan man dömts för samma sak, dvs för att gjort en...

  På Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR) finns nu mina texter om sexualbrott mm utlagda http://www.kvinnojouren.se/fakta/sexualbrott...

Se advokat Barbro Sjöqvists  text om sexuellt tvång på SKR:s hemsida http://www.kvinnojouren.se/fakta/lagochratt/sexuellt-tvang...

Loading new posts...
No more posts