En till otrohetskontroll- denna gång bedömd som sexuellt tvång

En till otrohetskontroll- denna gång bedömd som sexuellt tvång

För knappt två veckor sedan skrev jag om en man som gjort en ”otrohetskontroll”

på sin partner genom att sticka in sina fingrar i underlivet på henne. Det bedömdes som olaga tvång. Nu har en annan man dömts för samma sak, dvs för att gjort en ”kontroll av kvinnans underliv för att se om hon hade varit otrogen”. Därtill hade han slagit och hotat kvinnan. Domstolen ansåg denna gång – till skillnad från det andra fallet jag skrev om – att handlingen hade en påtaglig sexuell prägel som varit ägnad att tydligt kränka den utsattas integritet. Denna gång fann således domstolen att mannen skulle dömas för sexuellt tvång och inte olaga tvång. Mannen dömdes till ett och ett halv års fängelse och kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 40 000 kr.

Huruvida ”otrohetskontroller” ska anses som olaga tvång eller sexuellt tvång kommer vi inte att få veta förrän Högsta domstolen har dömt i något av dessa eller liknande fall – en sak vet vi dock och det är att det är olagligt att mot någons vilja utföra ”otrohetskontroller” och att man kan bli dömd till fängelse för en sådan handling.