Elvaåring ska bo hos pappan

Elvaåring ska bo hos pappan

När domstolar ska bestämma hos vilken förälder barn ska bo hos ska domstolen endast ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Tingsrätten hade i detta fall bestämt att flickan skulle bo växelvis hos föräldrarna men hovrätten ändrade tingsrättens dom och fastställde att den då elvaåriga flickan skulle bo hos sin pappa för han bodde närmast flickans skola i ett område som flickan kände väl till och där hon hade många vänner.

Att domstolar anser att närheten till skolan och att barn får bo kvar i sin invanda miljö är mycket viktiga faktorer att ta under beaktande när de ska bestämma hos vem barnet ska bo och det är viktigt att tänka på detta när man ska separera.

Särskilt när det är fråga om lite äldre barn för vilka kompisar spelar en stor roll är det viktigt att, om det är möjligt med tanke på bostadsmarknaden mm, att inte flytta för långt bort från den andra föräldern för då finns det stor risk att domstolen bestämmer att barnet ska bo kvar hos den som man vill flytta ifrån.