Ensam vårdnad

Ensam vårdnad

Mamman fick ensam vårdnad om två barn, 7 och 5 år, då tingsrätten fann att de inte kunde samarbeta i frågor som rörde barnen. Den allvarligaste bristen i samarbetet var frågan om vilken skola barnen skulle gå i. Barnen gick förvisso i en skola men de var inte formellt inskrivna i skolan därför att pappan vägrade att godkänna det skolvalet. Vidare hade pappan vägrat att skriva under ansökan om pass så att mamman och barnen inte hade kunnat åka utomlands på semester.

Dessutom hade mannen skickat ett flertal kränkande sms till kvinnan bestående av både grova könsord och förtäckta hot.

Det här rättsfallet är intressant för det beaktar tre frågor som ofta är avgörande i vårdnadstvister:

Om två föräldrar inte kan komma överens om vilken skola barnet ska gå i och barnet därmed riskerar att inte bli inskriven i någon skola alls måste en av föräldrarna få ensam vårdnad. Barn har ju skolplikt och föräldrar måste se till att barnet kommer till skolan.

Om två föräldrar inte kan komma överens om att barnet ska få pass är också, typiskt sett, en grund för ensam vårdnad eftersom det krävs båda föräldrarnas underskrift för att få ett pass. Om det skulle vara så att ingen av föräldrarna vill åka utomlands eller har råd med en utlandsresa kan passfrågan mista sin betydelse för avgörande av om någon ska få ensam vårdnad.

Om föräldrar ska ha gemensam vårdnad om sitt barn måste de kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Att då skicka olämpliga sms:en visar att man inte kan samarbeta. Kom ihåg att det kan vara brottsligt att skicka för många sms (ofredande), sms med hot (olaga hot) eller att skicka kränkande sms (förolämpning). Se till att spara sådana sms (och e-mail) för att ha som bevisning i en eventuell kommande rättegång!