Ensam vårdnad pga total brist på samarbete

Ensam vårdnad pga total brist på samarbete

En mamma yrkade ensam vårdnad om sina barn som idag är åtta och tio år gamla. Grunden för hennes yrkande var att hon inte kunde samarbeta med pappan pga det sätt som han hade behandlat henne på under den tid de levde ihop. Mamman hade skyddad adress och hemligt telefonnummer. Båda barnen uttryckte starkt att de inte vill träffa sin pappa.

Tingsrätten ansåg att det inte fanns något som i och för sig gjorde pappan till en olämplig vårdnadshavare samt att det inte var förenat med barnens bästa att mamman fick ensam vårdnad om barnen eftersom det då fanns en stor risk att barnens kontakt med pappan skulle försvåras eller helt omöjliggöras. Tingsrätten ansåg dock inte att det var meningsfullt att förordna om barnens umgänge med pappan eftersom de  så tydligt visat att de inte vill träffa honom.

Hovrätten fann att bristen på samarbete mellan föräldrarna var ”total” och att det inte framkom något som tydde på att samarbetsproblemen var övergående. Hovrätten bestämde därför att mamman skulle anförtros ensam vårdnad och att barnen inte skulle ha umgänge med sin pappa.