Ersättning för kvarsittanderätt

Ersättning för kvarsittanderätt

En man och en kvinna separerade i januari 2011 och dom på äktenskapsskillnad meddelades i maj 2011. Domen gav också kvinnan kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden till dess bodelning skett. Bodelningen vann laga kraft i februari 2012 och mannen tillskiftades bostaden i bodelningen. Kvinnan bodde dock kvar i bostaden till september 2012.

Mannen yrkade att kvinnan skulle utge ersättning till honom för den tid hon hade bott i bostaden. Enligt hovrätten ska utgångspunkten vara att vardera part ska stå för sina egna kostnader och hovrätten beslutade att kvinnan skulle betala ersättning till mannen från tiden från och med separationen, dvs januari 2011 då makarna separerade. Hovrätten beräknade ersättningen utifrån de faktiska kostnaderna som mannen hade haft för bostaden, dvs el-och räntekostnader.