Fadime och Pela och alla andra!

Fadime och Pela och alla andra!

Det är en tung dag idag. 10 år har gått sedan det fruktansvärda mordet på Fadime. Har vi lärt oss något? Visst har vi det. Det finns ingen, i vårt samhälle, som kan säga att de aldrig har hört talas om hedersrelaterat våld och förtryck. Men vi måste bli ännu bättre. Vi får inte svika de ungdomar som riskerar att giftas bort. Det är klart de måste få hjälp. Men vi får heller inte glömma alla de som redan är bortgifta mot sin vilja. Vi möter ofta kvinnor som blivit bortgifta och som har blivit starkt kontrollerade i ”hederns namn”. När de äntligen vågar bryta sig loss, ofta i anledning av att både de själva och deras barn blivit allvarligt misshandlade, är de ofta helt ensamma och har ingen släkt eller vän att vända sig till eller få hjälp av. Dessa kvinnor och deras barn måste uppmärksammas mera och få särskilt stöd. Kan vi inte organisera oss och bilda ett nätverk för dessa kvinnor så att de kan få kontakt med andra kvinnor i liknande situation? Att prata med någon på sitt eget språk och som förstår ens situation är oftast det bästa sättet att läka och komma vidare i livet.