Flicka får uppehållstillstånd pga risk för könsstympning

Flicka får uppehållstillstånd pga risk för könsstympning

Mamman till den fyra-åriga flickan hävdade att hon och flickan kom från Mogadishu och ansökte om asyl pga att de riskerade att utsättas för kränkningar pga sin klantillhörighet. Migrationsdomstolen fann dock att mamman inte hade gjort sannolikt att de kom från Mogadishu utan att de troligen kom från och Somaliland eller Djibouit och då den allmänna situationen i de sist nämnda områdena inte är sådana att det finns skäl för att asyl ska beviljas, kunde inte uppehållstillstånd beviljas på den grunden.

Däremot fann domstolen att det fanns en stor risk att flickan skulle utsättas för könsstympning. Könsstympning betraktas som förföljelse pga kön och något annat flyktalternativ i hemlandet inte fanns för flickan. Man fann därför att flickan var att betrakta som flykting och därmed beviljades hon och även hennes mamma (med hänsyn till principen om familjens enhet) uppehållstillstånd.