Föräldrar får gemensam vårdnad om sonen

Föräldrar får gemensam vårdnad om sonen

Föräldrarna till en 11-årig pojke tvistade om vem som skulle får vårdnaden om honom. Pojken hade under ett år bott hos mamman i Stockholm men hade återigen flyttat hem till pappan i Dalarna. Pappan hävdade att pojken hade blivit utsatt för misshandel av mamman vilket hon förnekade. Mamman gick dock med på att sonen fick bo hos pappan. Parterna var överens om att de hade svåra samarbetsproblem. När pojken hade bott hos mamman hade hon bl a vägrat att lämna ett telefonnummer till pappan där han kunde nå sonen. Pappan i sin tur hade inte i tillräcklig grad informerat mamman om frågor som rörde pojken.

Domstolen fann att för det fall pappan fick ensam vårdnad om sonen fanns det en stor risk att mammans relation med sonen skulle försämras eftersom hon inte skulle få någon insyn och inflytande över sonens liv. Hovrätten som trodde att föräldrarna i fortsättningen skulle kunna kommunicera med varandra fann att det var förenat med pojkens bästa att föräldrarna även fortsättningsvis hade gemensam vårdnad om honom.