Gemensam vårdnad men inget umgänge med pappan

Gemensam vårdnad men inget umgänge med pappan

Båda föräldrarna till tre pojkar, 16, 14 och 10 år gamla yrkade i första hand ensam vårdnad om barnen och i andra hand att barnens boende. Mamman hävdade att pappan hade utsatt både henne och barnen för våld. Under rättegången framkom att både 16-åringen och 14-åringen ville att mamman skulle har ensam vårdnad om dem och att de inte ville ha umgänge med sin pappa. Domstolen konstaterade att de uppnått en sådan ålder då deras vilja ska beaktas och bestämde därför att det inte skulle fastställas något umgänge mellan dem och pappan.

Vad gäller 10-åringen fann domstolen att det inte gick att bortse från risken att pappan skulle utsätta honom för nya övergrepp och att det därför var förenat med hans bästa att inte ha något umgänge med pappan.

Domstolen fann dock att om mamman anförtroddes ensam vårdnad om barnen fanns det en uppenbar risk för att pappan skulle uteslutas helt ur barnens liv. Av den anledningen fann domstolen att det var förenat med barnens bästa att föräldrarna skulle ha fortsatt gemensam vårdnaden om dem, men att de tre barnen skulle bo med mamman.