Gemensam vårdnad trots att pappan bor i Italien

Gemensam vårdnad trots att pappan bor i Italien

En italiensk man och en svensk kvinna hade två barn tillsammans, elva och sex år. Mannen hade flyttat till Sverige för att bo med sin familj men kort tid därefter hade kvinnan velat skilja sig och mannen flyttade tillbaka till Italien. Mamman ville nu ha ensam vårdnad om barnen och pappan ville ha gemensam vårdnad om dem.

Hovrätten konstaterade att många av parternas konflikter hade skett i samband med deras skilsmässa. Hovrätten påpekar att ”det måste ha varit en prekär situation för mannen men att flera år förflutet sen dess”. Domstolen fann således att parternas personliga situationer hade stabiliserats och att de samarbetssvårigheter som nu förelåg inte var så svåra att det fanns anledning att anförtro mamman ensam vårdnad. Hovrätten bestämde således att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om barnen.