Hovrätten dömer mormor och moster till fängelse för äktenskapstvång

Hovrätten dömer mormor och moster till fängelse för äktenskapstvång

Enligt åtalet hade mostern, hennes man och mormodern förmått en då 16-årig flicka att gifta sig med sin kusin i Irak. Flickan lurades att åka till Irak eftersom man sa till henne att mormodern var sjuk. Man berättade inte att någon hemresa inte hade bokats. Motivet ska ha varit att upprätta familjens heder efter att flickan hade haft en kärleksrelation utan att vara gift.

Släktingarna frikändes i tingsrätten som inte tyckte att det var styrkt att de gjort sig skyldiga till det som åklagaren gjorde gällande. Hovrätten gjorde emellertid en annan bedömning och dömde både mostern och mormodern för äktenskapstvång till fängelse i ett år och nio månader. Hovrätten menar att det är utrett att en hederskultur råder inom familjen. Vidare anser hovrätten att det sammantaget är styrkt att det förekom en bröllopsceremoni under den tidsperiod som åklagaren gjort gällande, att mostern och mormodern stått för en stor del av de praktiska förberedelserna samt att de deltog vid vigseln. Mormodern stod även för i vart fall en del av bröllopskostnaderna. Förutsättningar föreligger därför för att döma såväl mostern som mormodern i enlighet med åtalet.

Detta är onekligen ett annorlunda brott som man inte ser särskilt ofta. Det är dock tydligt att våld kommer i alla former och att det är något som måste tas på allvar. Att synliggöra våldet och dess konsekvenser är något som vi arbetar för dagligen och vi gläder oss därför åt varje steg i rätt riktning.