Author: advokatbyrån

Under våren 2018 anträffade polisen en död kvinna i 30-årsåldern i ett badkar. I lägenheten tultade kvinnans treåriga dotter omkring. Den som hade ringt polisen var kvinnans expojkvän. Händelsen rubricerades initialt som självmord. På grund av att kvinnans familjemedlemmar och vänner självmant tog kontakt med polisen...

Denna vecka går årets första juridikkurs av stapeln hos oss. Kursen hålls under en eftermiddag och riktas mot arbetsverksamma inom brottmål och barnrätt. Kursen är uppdelad i två block. Under det första blocket föreläser vi om våld i nära relation och brottmålsprocessen. Där går vi igenom...

En vanlig fråga som ofta uppkommer i samband med en separation är: vem som ska bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden fram till dess att bodelning skett? Om parterna inte kan enas om vem som ska bo kvar är det möjligt att vända sig...

I hovrätten dömdes en man för tre fall av sexuellt utnyttjande av minderårig och förpliktades att betala sammanlagt 60 000 kr i kränkningsersättning, 20 000 kr per brott, och 10 000 kr för sveda och värk till målsäganden. Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som nu har uttalat...

Inget brott har varit föremål för lika häftig kritik och debatt som våldtäktsbrottet. Till följd av ett långvarigt missnöje med en brottsbeskrivning som uppställde krav på tvång med våld eller hot om brott, med undantag från om målsäganden befinner sig i en s.k. särskilt utsatt...

Att nakenbilder används för att kränka andra personer blir alltmer vanligt men möjligheten att kunna straffa förövarna har länge varit begränsad. Spridning av nakenbilder har tidigare nästintill regelmässigt bedömts som förtal. För att en sådan spridning ska utgöra ett förtal kräver dock att bilden kan...

Varje år utsätts många barn i Sverige för barnäktenskap. I svensk rätt har det länge funnits ett utrymme för att rättsligt erkänna dessa barnäktenskap i Sverige. Det utrymmet innebär att barn kan utsättas för tvångsäktenskap utanför Sverige där äktenskapen sedan erkänns som giltiga i Sverige....

I måndags dömdes den elev som som utnämnt sin skolkamrat för ”årets fuckgirl” för grovt förtal vid Malmö tingsrätt. Kvinnan tillerkändes 10 000 kr i skadestånd avseende kränkning. Den 19-årige mannen påstod att ”årets fuckgirl” skulle vara en positiv utnämning, som ett erkännande av att kvinnan...

Loading new posts...
No more posts