Inget umgänge med pappan pga sexuella övergrepp

Inget umgänge med pappan pga sexuella övergrepp

En mamma till en sjuårig son yrkade ensam vårdnad om barnet. Som grund för sin talan hävdade hon att pappan var olämplig som vårdnadshavare därför att han förgripit sig sexuellt på sonen samt att han motsatte sig att sonen skulle få behandling på BUP. Övergreppen var polisanmälda men förundersökningen var nedlagd.

Pojken hade dock fått träffa en psykolog som intygade att pojken på ett mycket trovärdigt sätt ingående hade berättat för henne om övergreppen. Både tingsrätten och hovrätten fann att det inte kunde uteslutas att det fanns en risk för sonens välmående och utveckling om pappan fick fortsätta att ha vårdnaden om honom. Mamman anförtroddes därför ensam vårdnad om pojken och pappan fick inget umgänge med sonen. Hovrätten förtydligade sin inställning och anförde att det fanns en konkret risk för pojkens psykiska hälsa om han under sin traumabehandling skulle ha umgänge med sin pappa.