Invand miljö viktigt när barns boende bestäms

Invand miljö viktigt när barns boende bestäms

Föräldrarna till en tioårig flicka tvistade om hos vem flickan skulle bo. Mamman skulle flytta från den stad där flickan var uppväxt och till mammans fördel talade att flickan hade bott med sin mamma mer än hos sin pappa. Flickan ville dock bo kvar i sin invanda miljö där hon hade växt upp och där hon hade sina vänner. Båda föräldrarna bedömdes som lämpliga föräldrar och det fastslogs att båda månade om flickan. Då båda föräldrarna var villiga att se till att dottern fick ha en nära och god kontakt med den andra föräldern beslutade hovrätten att det var förenat med barnets bästa att få bo kvar i den invanda miljö och att hon således skulle bo hos sin pappa.