Kvinnor utsatta för våld får stanna i Sverige

Kvinnor utsatta för våld får stanna i Sverige

Det är alltid roligt att vinna ett mål men att vinna ett mål i en överdomstol är ännu mer fantastiskt. Det faktum att denna kvinna, vår klient, får stanna i Sverige är naturligtvis otroligt glädjande. Att domen också bidrar till att kvinnor, som blir utsatta för våld av sin make får en bättre chans att få stanna i Sverige istället för att skickas tillbaka till sitt hemland dömda att leva ett förfärligt liv såsom frånskild och ratad av sin familjen, tack vare att Migrationsverket nu måste tänka om och ändra sin praxis gör att man blir alldeles utom sig av lycka!

 

Nedan återges en artikel publicerad på Expressens hemsida:

 

Foto: Bertil Ericson / Scanpix

Misshandlande make fick sitta som tolk

Kvinnan misshandlades fysiskt och psykiskt av sin make.

Migrationsverket avslog hennes ansökan om uppehållstillstånd med hänvisning till att hon inte berättat om övergreppen.

Vad verket inte tog hänsyn till var att hennes make satt med som tolk vid minst ett intervjutillfälle.

Nu får hon stanna i Sverige.

Överklagade beslutetI april 2006 fick kvinnan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, baserat på hennes dåvarande makes anknytning till Sverige. Hon ansökte om förlängning i juli 2008 och i november meddelade hon Migrationsverket att förhållandet med maken var över. Samtidigt berättade hon att mannen hade utsatt henne för fysisk och psykisk misshandel.
Äktenskapsskillnaden blev klar i januari 2009. I maj polisanmälde hon maken. Senare ansökte hon även om skyddat boende och mannen fick besöksförbud. 
Kvinnan säger att hon under större delen av äktenskapet utsatts för våld och kränkningar. Maken ska ha låst in henne i hemmet och kontrollerat henne så att hon brutits ned psykiskt. Han ska ha hotat med utvisning om hon berättade om misshandeln, uppger kvinnan.

I september 2009 avslog migrationsverket kvinnans ansökan och beslutade att hon skulle utvisas till Somalia, eftersom maken inte längre knöt henne till Sverige. Verket ansåg inte att förhållandet hade upphört på grund av våld eller annan kränkning, eftersom kvinnan inte hade uppgivit att det fanns några sådana problem då hon ansökte om uppehållstillstånd. 
Kvinnan överklagade domen till Migrationsdomstolen, som avslog överklagandet bland annat på grund av att det inte fanns läkarintyg eller annan skriftlig dokumentation som styrkte att kvinnan hade utsatts för våld.

Maken tolkade

Men Migrationsöverdomstolen tror på kvinnans berättelse och bedömer att förhållandet med maken upphört på grund av våld i relationen. 
Domstolen anser det förståeligt att kvinnan inte berättat om misshandeln då hon ansökte om uppehållstillstånd, eftersom hon inte hade någon utomstående tolk vid intervjutillfällena. Maken agerade dessutom tolk vid det senaste intervjutillfället. 
Nu beviljas kvinnan permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Prejudicerande dom

Kvinnans advokat Barbro Sjöqvist är mycket glad över Migrationsöverdomstolens utslag och att kvinnan nu får stanna i Sverige.
– Hon kommer att bli överlycklig, säger hon.
Barbro Sjöqvist tycker att det är ”hur tokigt som helst” att migrationsverket har använt sig av maken som tolk. 
– Man vet ju inte ens om han har översatt korrekt. Det är klart att hon ska ha en egen tolk, säger hon.
Migrationsverket har inte hunnit gå igenom domen och vill inte uttala sig om ärendet.
– Vi kommer att gå igenom domen noga, för när det kommer en dom från kammarrätten är den prejudicerande. Vi vill analysera den ordentligt och ska fundera på vad vi ska göra för att vägleda migrationsverkets personal för liknande ärenden, säger Cecilia Gylling Lindkvist, chef för rättsenheten på migrationsverket.

 

Lyssna också på vad SKR:s ordförande, Carina Olsson, säger om domen, (se SKR: hemsida)