Mamma får ensam vårdnad om åtta barn

Mamma får ensam vårdnad om åtta barn

Föräldrarna till åtta barn tvistade om vårdnaden om barnen. Två av barnen, 17 och 16 år gamla, bodde hos mamman och de andra sex, mellan 9-15 år, bodde hos pappan. Mamman hävdade att pappan påverkade de sex barnen som bodde hos honom och förhindrade dem att träffa henne. Hon hävdade också att pappan smutskastade henne inför barnen. Pappan medgav att det fanns samarbetssvårigheter mellan honom och mamman men nekande till umgängessabotage och påstod att barnen inte ville träffa varken sin mamma eller de syskonen som bodde hos mamman.

Tingsrätten fann att samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna var så allvarlig att det inte var möjligt med gemensam vårdnad. Tingsrätten fann ingen annan förklaring till att de sex barnen inte ville träffa mamman än att det var pappan som förmått barnen att vända sin mamma ryggen. Därmed hade han inte främjat en god och nära kontakt mellan barnen och mamman. Tingsrätten ansåg därför att mamman var en mer lämplig vårdnadshavare än pappan och att hon således skulle anförtros ensam vårdnad om alla åtta barnen. Tingsrätten anförde att det inte fanns något annat sätt för barnen att få god kontakt med båda föräldrarna. Pappan hade inte yrkat något umgänge med barnen och tingsrätten fann att det berodde på att pappan inte var intresserad av barnens bästa. Tingsrätten reglerade därför inte något umgänge mellan barnen och pappan men påpekade att det ”ändå är önskvärt att barnen fortsätter att träffa sin pappa”.