Mamma förlorar vårdnaden pga negativ attityd till pappan

Mamma förlorar vårdnaden pga negativ attityd till pappan

Föräldrarna till en idag åttaårig pojke tvistade om vårdnaden om honom. Tingsrätten bestämde att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad och att pojken skulle bo i sin invanda hemmiljö hos mamman och ha rätt till umgänge med pappan.

Domen överklagades och hovrätten fann att mamman, efter tingsrättens dom, hade påverkat sonen på så sätt att pojken hade fått en negativ inställning till pappan och att inget umgänge med pappan hade ägt rum.

Hovrätten ansåg, trots att pojken var trygg i sitt hem hos mamman, att det nödvändigt med en överflyttning till pappan för att förhindra att pojken inte förlorade kontakten med sin pappa. Intresset för att pojken inte skulle förlora kontakten med pappan vägde tyngre ”inte minst i ett längre perspektiv” än intresset att barnet inte skulle behöva flytta till en ny hemstad. Hovrätten menade att mammans negativa attityd till pappan innebar att gemensam vårdnad inte var möjlig och bestämde därför att pappan skulle ha ensam vårdnad och att pojken även skulle bo hos honom.

Mamman överklagade till Högsta domstolen som fastslog hovrätten dom.