Mamma förlorar vårdnaden

Mamma förlorar vårdnaden

Hovrätten fann att mamman motarbetade pappans försök att bygga upp en relation med den 9-åriga dottern och beslutade därför att fadern skulle få ensam vårdnad om flickan. Domstolen ansåg att fadern var den förälder som bäst skulle tillvarata barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Flickas egen vilja att inte vilja träffa sin far och att hon var orolig för att han skulle besöka henne i skolan tog domstolen inte någon hänsyn till. Flickan hade bott hos mamman i hela sitt liv och hade en mycket stark känslomässig bindning till sin mamma. Hovrätten beslutade också om flickans umgänge med mamman: vartannat veckoslut, vartannat helg-och skollov samt två sammanhängande veckor varje sommar.

 

Jämför det här rättsfallet med den nedan refererade om ”pappa nekas umgänge med sin son”. Det är verkligen förvånande att domstolar kan komma till så olika beslut. Även om kanske pappan är en utmärkt förälder så undrar man vad som händer med flickan när hon måste flytta till sin far och endast får ett förhållandevis litet umgänge med sin mamma!