Mamman anklagar – pappan får ensam vårdnad

Mamman anklagar – pappan får ensam vårdnad

En mamma polisanmälde sin sons pappa flera gånger för sexuella övergrepp och våld. Hon gjorde även flera orosanmälningar till socialtjänsten. Hon uppgav att mannen hade misshandlat och hotat henne också. Pappan i sin tur gjorde flera orosanmälningar över att sonen for illa hos sin mamma och han polisanmälde också mamman för falsk tillvitelse. Alla förundersökningar lades ner.

Domstolen framhöll att det förelåg en allvarlig konflikt mellan föräldrarna och att konflikten påverkade sonen negativt. Att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad ansågs uteslutet.

Domstolen fann vidare att mammans anklagelser mot pappan var vaga och saknade stödbevisning. Domstolen påpekade också att hon inte visade ”någon bestörtning” över de ”påstådda” övergreppen och det faktum att hon senare även gått med på att sonen skulle bo växelvis hos henne och pappan ansågs inte styrka hennes påståenden om övergrepp. Domstolen ansåg också att mammans anklagelser om misshandel var för vaga för att beaktas.

Då mamman, trots att hon hade gått med på växelvis boende, ansågs visa motvilja att arbeta för pojkens umgänge med pappan och då pappan befanns vara den av föräldrarna som bäst kunde främja ett gott förhållande till båda föräldrarna fann domstolen att det var förenat med barnets bästa att pappan fick ensam vårdnad om sonen. Sonen fick dock rätt till umgänge med mamman varannan vecka, vartannat lov samt fyra veckor under sommaren.