Mamman bor utomlands och barnen med pappan i Sverige – gemensam vårdnad

Mamman bor utomlands och barnen med pappan i Sverige – gemensam vårdnad

Efter att föräldrarna till två barn, fyra och sex år gamla, skilt sig flyttade mamman utomlands därför att hon kände sig hotad av sin egen far. Av samma anledning vågade hon inte tala om vart hon hade flyttat. Barnen stannade kvar i Sverige hos pappan. Tingsrätten beslutade att pappan skulle få ensam vårdnad eftersom ingen visst något om mammans levnadsförhållanden. Pappan hade visserligen brustit i upprätthållandet av barnens kontakt med mamman men han ansågs ändå inte olämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten fann att det var praktiskt ogenomförbart att ha gemensam vårdnad med någon som inte vågade tala om var hon kunde nås. Mamman fick dock visst umgänge med barnen.

Mamman överklagade domen och ingav en redogörelse om sitt boende. Hovrätten fann då att parterna genom bl a e-post, fax och vanlig post skulle kunna kommunicera med varandra och därför beslutades att parterna skulle ha gemensam vårdnad, att barnen skulle fortsätta att bo med sin pappa och att de skulle ha visst reglerat umgänge med mamman.