Mamman får behålla ensam vårdnad om nio-åring

Mamman får behålla ensam vårdnad om nio-åring

Båda föräldrarna till en nio-årig pojke ville ha ensam vårdnad om honom. Båda föräldrarna anklagade varandra för att vara olämplig som vårdnadshavare.

Tingsrätten beslutade att pappan skulle få ensam vårdnad därför att de ansåg att mamman motarbetade ett fungerande umgänge mellan pappan och pojken och därför att hon inte hade förstått det ansvar som hon hade för att umgänget skulle fungera. Föräldrarna bodde långt från varandra och en överflyttning till pappan skulle visserligen medföra ett ”kontinuitetsbrott” för pojken men tingsrätten ansåg att pojken skulle finna sig tillrätta hos pappan utan några större problem eftersom han, med undantag för det senaste året, hade vistats mycket hos pappan. Tingsrätten motiverade sitt beslut genom att hänvisa till praxis där domstolar har överflyttat vårdnaden från en förälder som under lång tid haft vårdnaden om barnet, till den andra föräldern (se tidigare blogginlägg).

Mamman överklagade till hovrätten som ändrade tingsrättens dom och bestämde att mamman skulle ha fortsatt ensam vårdnad om pojken eftersom pojken alltid hade bott hos mamman och hans anknytning huvudsakligen var till henne. Dessutom fann hovrätten att mamman inte på något sätt var olämplig som vårdnadshavare. Hovrätten beslutade således att mamman skulle ha fortsatt ensam vårdnad om pojken men hovrätten skriver också i domen att det var ”med viss tvekan” som de fattade detta beslut.