Mamman får ensam vårdnad om sexåring

Mamman får ensam vårdnad om sexåring

Föräldrarna bodde tillsammans i England och när pojken var ett år flydde mamman, efter att ha misshandlads av pojkens far, tillsammans med sonen till ett skyddat boende där de stannade i ett och ett halvt år. Mamman och sonen flyttade till Sverige 2008 och pappan flyttade hit ett år senare.

Domstolen fastställde att det saknades förutsättningar för gemensam vårdnad då mamman var rädd för pappan och han ansåg att hon var psykiskt störd, samt att det inte fanns någon kommunikation dem emellan.  Vidare fann man att det inte var förenat med pojkens bästa att ändra hans invanda förhållanden och att något växelvis boende således inte skulle gagna honom. Domstolen bestämde att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att pappan skulle ha umgänge med honom varannan helg och skollov. Pappan hade yrkat att hovrätten skulle fastställa att han skulle ha rätt att ta med pojken till England men hovrätten påpekade att det inte behövs något sådant beslut utan att pappan kunde åka till England när han så ville under den tiden då han hade rätt till umgänge med sonen.