Mamman flyttar- pappan får inget umgänge

Mamman flyttar- pappan får inget umgänge

Sedan 2007 hade två föräldrar på olika processat om dottern. 2008 fick modern ensam vårdnad om barnet och fadern fick ett omfattande umgänge. Modern flyttade sedan ihop med en annan man, fick ett till barn och flyttade sedan till Frankrike med sin nya familj. Då fadern inte fick träffa sin dottern ansökte han om verkställighet av domen. Modern förelades att vid vite lämna ut flickan till fadern men hon vägrade under mer än två år att låta flicka träffa sin far.

Fadern stämde modern på nytt. Hovrätten bestämde att modern skulle ha fortsatt ensam vårdnad därför att flickan under denna tid fått sin hemvist i Frankrike och att det inte vore bra för henne att ryckas upp ur sin invanda miljö. Fadern fick inget umgänge med dottern eftersom det rådde osäkerhet om hur flickan skulle påverkas av att träffa sin far igen utan umgängesstöd. Av den anledningen var det förenat med barnets bästa att fadern inte fick något umgänge med honom.

Något prövningstillstånd meddelades inte av Högsta domstolen.

När ett barn flyttar långt från den andra föräldern kan man ofta lösa umgänget med att barnet får åka till umgängesföräldern t ex en helg i månaden eller på helg-och skolloven. Numera kan man också ha en god kontakt via webkamera eller skype. När kontakten med umgängesföräldern bryts på detta sätt är det naturligtvis tragiskt eller kanske, om umgängesföräldern inte är lämplig, det bästa som kan hända barnet.När två föräldrar inte kan samarbeta, vare sig det beror på dem båda eller bara på den ene, kanske det är bäst för barnet att inte träffa den andre föräldern.

Att flytta med barnet långt från den andre föräldern är dock inte alltid riskfritt. Det finns många exempel på att domstolar anser att det är förenat med barnets bästa att inte följa med den förälder som flyttar utan att det istället är bäst för barnet att bo kvar hos den andra föräldern och på så sätt stanna kvar i den invanda miljön.