Man dömd för misshandel istället för grov kvinnofridskränkning

Man dömd för misshandel istället för grov kvinnofridskränkning

För att en man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning ska han ha begått brott (t ex misshandel, olaga hot och/eller sexualbrott) mot sin sambo/hustru och gärningarna ska ha utgjort ett led i upprepad kränkning av den personliga integriteten och gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.

I detta fall bjöd mannen sin blivande hustru till Sverige i november 2010. De bodde inledningsvis i samma rum hos mannens föräldrar och flyttade till egen lägenhet den första januari 2011. I februari separerade de. Tingsrätten dömde mannen till tio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.

Hovrätten fann dock att den tid de hade varit sambor var så kort att det inte kunde betraktas som sådan ”närstående relation” som krävs för att brottet ska betraktas som grov kvinnofridskränkning, och mannen dömdes istället för misshandel vid tre tillfällen och olaga hot vid två tillfällen till tio månaders fängelse.