Grov kvinnofridskränkning

Under våren 2018 anträffade polisen en död kvinna i 30-årsåldern i ett badkar. I lägenheten tultade kvinnans treåriga dotter omkring. Den som hade ringt polisen var kvinnans expojkvän. Händelsen rubricerades initialt som självmord. På grund av att kvinnans familjemedlemmar och vänner självmant tog kontakt med polisen...

  En man dömdes i tingsrätten för grov kvinnofridskränkning. Han hade fysiskt och psykiskt misshandlat sin sambo. I tingsrätten framkom att mannen hade Aspergers syndrom. Han dömdes till fängelse tio månader. Mannen överklagade till hovrätten. Han åberopade nya förhör med en läkare och en psykolog. Det framkom...

En man dömdes för grov kvinnofridskränkning för våld och hot mot hustrun och grov fridskränkning för våld och hot mot de fem barnen. Han hade bl a slagit dem både med sina händer och tillhyggen såsom skärp och bälten. Han hade hotat dem flera gånger...

För att en man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning ska han ha begått brott (t ex misshandel, olaga hot och/eller sexualbrott) mot sin sambo/hustru och gärningarna ska ha utgjort ett led i upprepad kränkning av den personliga integriteten och gärningarna ska ha varit ägnade...

Loading new posts...
No more posts