Misshandel eller samtycke till våld?

Misshandel eller samtycke till våld?

I ett mycket uppmärksammat mål i södra Sverige friades en 32-årig man som var åtalad för misshandel av en 16-årig flicka i samband med BDSM-sex. Åklagaren ansåg att mannen varit rå och hänsynslös i sitt våldsutövande med hänsyn till att flickan led av ett svårt självskadebeteende och för att misshandeln hade pågått under en lång tid och för att mannen använt tillhyggen. Tingsrätten ansåg att flickan hade samtyckt till våldet och att samtycket varit allvarligt menat från hennes sida samt att våldet inte kunde anses som uppenbart oförsvarligt.

Hovrätten påpekade i sin dom att flickans berättelse präglades av en stor brist på detaljer (ju fler detaljer en målsägande kan berätta desto lättare är det för domstolen att tro på henne). Hon hade också tidigare oriktigt anklagat två personer för att ha begått brott mot henne och detta gjorde sammantaget att hovrätten ansåg att man inte kunde fästa tilltro till hennes berättelse om omfattningen av våldet och att hon ej gett sitt samtycke. Hovrätten fann att de kontakter mannen och flickan hade haft inför deras möte också tydde på att mannen talade sanning när han sa att flickan gett sitt samtycke till våldet. Hovrätten fann inte heller att det våld som utövats kunde betecknas som oförsvarligt och därför fastställdes tingsrättens dom.

Man får naturligtvis inte slå någon annan men under vissa förutsättningar är det inte straffbart. T ex när två boxare slår på varandra så anses de ha gett sitt samtycke till våldet och så länge våldet inte är ”oförsvarligt” så kan de inte dömas för misshandel. Likadant förhåller det sig, som vi ovan sett, när det gäller sadism- och masochismsex då den ena parten ger sitt samtycke till att bli slagen.

Enligt vad jag har förstått av mina klienter som ägnar sig åt BDSM är det inte helt ovanligt att den ena parten mår psykiskt mycket dåligt och därför utsätter sig för våld på detta sätt. Det är då inte fråga om njutning utan en del av självskadebeteendet. Det kanske inte alltid är så att den som slår förstår att den som blir slagen mår psykiskt dåligt och att hon/han av den anledningen ”samtycker” till våldet, men om den som slår förstår det så borde det väl i alla fall vara brottsligt att utnyttja en annan människas utsatthet?