Nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande – förmildrande omständighet

Nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande – förmildrande omständighet

 

En man dömdes i tingsrätten för grov kvinnofridskränkning. Han hade fysiskt och psykiskt misshandlat sin sambo. I tingsrätten framkom att mannen hade Aspergers syndrom. Han dömdes till fängelse tio månader.

Mannen överklagade till hovrätten. Han åberopade nya förhör med en läkare och en psykolog. Det framkom av förhören att mannen pga sitt psykiska hälsotillstånd hade nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Hovrätten ansåg därför att det fanns förmildrande omständigheter och sänkte mannens straff till åtta månaders fängelse. Hovrätten sänkte också kvinnans skadestånd.

Enligt Brottsbalken 29 kap 3 § ska hänsyn tas till om ”den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt beteende”.