Nytt brott: Äktenskapstvång

Nytt brott: Äktenskapstvång

Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, eller i den stat enligt vars lag det ingås, eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist, ska dömas för äktenskapstvång.

Samma sak ska gälla för den som förmår en person att ingå äktenskapsliknande förbindelse. En sådan förbindelse är inte samma sak som ett samboförhållande enligt vår svenska lag. En äktenskapsliknande förbindelse ska ha motsvarande status som ett äktenskap, såsom vissa religiösa äktenskap, t ex muslimska äktenskap.

Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Det är lagstiftarens förhoppning att genom att särkriminalisera äktenskapstvång så kan familjer som behöver hjälp att stå emot påtryckningar från släkten om att gifta bort en familjemedlem stärkas och att det ska bli lättare för dem att stå emot trycket.

Det har inte instiftats någon särskild bestämmelse om barnäktenskapsbrott. Lagstiftaren har resonerat på så sätt att om ett barn gifter sig så är det att likställa med ett tvångsäktenskap – även om barnet har ingått äktenskapet frivilligt – därför att barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att gifta sig och därför ska de som medverkar till barnäktenskap eller förmår ett barn att gifta sig kunna dömas för tvångsäktenskap.

Äktenskapstvång preskriberas efter tio år.

Den nya brottsbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2014.

Detta brott har instiftats tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011.