Pappa får gemensam vårdnad om visst umgänge

Pappa får gemensam vårdnad om visst umgänge

En pappa till två barn, två och fyra år gamla, yrkade ensam vårdnad om barnen. Mamman, som hade ensam vårdnad om dem, bestred yrkandet. Pappan ansåg att barnen for illa hos mamman och att han var orolig för deras hemmiljö. Mamman hade ytterligare sex barn som bodde hos henne varav tre var autistiska. Enligt socialtjänstens utredning fanns det vissa brister i hemmiljön och det ansågs dessutom att mamman inte räckte riktigt till för alla barnen. Både mamman och pappan befanns dock vara lämpliga vårdnadshavare.

Tingsrätten fann att parternas samarbetssvårigheter inte var så svåra att de inte skulle kunna komma överens i frågor som rörde barnen och beslutade därför att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om dem. Pga kontinuitetsprincipen ansågs det bäst för barnen att de fick fortsätta att bo hos sin mamma. Det ansågs dock förenat med deras bästa att de fick ett omfattande umgänge med sin pappa, varannan vecka från onsdag till måndag.

Hovrätten fann liksom tingsrätten att parterna skulle ha gemensam vårdnad om barnen. Hovrätten anförde vidare att det visserligen var förenat med barnens bästa att ha umgänge med sin pappa men att det umgänge som fastställdes av tingsrätten var alltför omfattande. Hovrätten konstaterade att barnen behövde en fast punkt i tillvaron och därför fastställdes att barnen skulle ha rätt till umgänge med sin pappa varannan fredag till söndag.